8/2018 Usługa realizacji opieki konserwacyjnej i serwisowej programów z rodziny Mediqus i rozwiązań z rodziny Mediqus