15/2018 Dostawa systemów do pozyskiwania osocza bogatopłytkowego