9/2018 Usługa kompleksowego ubezpieczenia mienia i OC