79/2017 Usługa odbioru i transportu odpadów komunalnych – Piekary Śląskie - 2