Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

25/2017 Usługa stałego serwisu urządzeń Dreager

28 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 25/2017 Usługa stałego serwisu urządzeń Dreager

32/2017 Usługa transportu pacjentów S dla Oddziału Kochcice

27 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 32/2017 Usługa transportu pacjentów S dla Oddziału Kochcice

29/2017 Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora

15 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 29/2017 Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora

30/2017 Dostawa systemu zamkniętego pobierania materiału wraz z dzierżawą analizatora automatycznego pomiaru OB

15 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 30/2017 Dostawa systemu zamkniętego pobierania materiału wraz z dzierżawą analizatora automatycznego pomiaru OB

17/2017 Dostawa opatrunków

15 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 17/2017 Dostawa opatrunków

31/2017 Usługa unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych

14 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 31/2017 Usługa unieszkodliwiania odpadów medycznych i niebezpiecznych

20/2017 Usługa autoryzowanego kontraktu serwisowego obsługi aparatów RTG Siemens Luminos dRF,Artis Zee MP, Ysio,mobilet XP Eco, Mobilet Xp Hybrid

7 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 20/2017 Usługa autoryzowanego kontraktu serwisowego obsługi aparatów RTG Siemens Luminos dRF,Artis Zee MP, Ysio,mobilet XP Eco, Mobilet Xp Hybrid

23/2017 Dostawa sprzętu medycznego

7 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 23/2017 Dostawa sprzętu medycznego

28/2017 Ochrona osób i mienia Oddziału Kochcice

7 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 28/2017 Ochrona osób i mienia Oddziału Kochcice

26/2017 Dostawa implantów do artroskopii wraz z dzierżawą wieży artroskopowej

6 kwietnia 2017
Czytaj więcej o: 26/2017 Dostawa implantów do artroskopii wraz z dzierżawą wieży artroskopowej