Oddział I - procedury lecznicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Endoprotezoplastyka powierzchniowa - kapoplastyka
Endoprotezoplastyka krótkotrzpieniowa
Trzpień Proxima

Trzpień Nanos
Endoprotezoplastyka bezcementowa stawu biodrowego.
Endoprotezoplastyka cementowa stawu biodrowego
Implantacja endoprotez stawu biodrowego z zastosowaniem nawigacji komputerowej
Zabiegi rewizyjne po zabiegach endoprotezoplastyk stawu biodrowego.
Artroskopia stawu skokowo - goleniowego
Artroskopia stawu biodrowego
Leczenie złamania panewki stawu biodrowego
Leczenie złamania szyjki kości udowej z zastosowaniem śrubopłytki DHS
Leczenie złamania trzonu kości udowej z zastosowaniem gwoździa śródszpikowego
Leczenie złamania kości podudzia z zastosowaniem gwoździa śródszpikowego
 
Leczenie złamania kostek stawu skokowego z zastosowaniem płyty domodelowanej
Leczenie złamania kości piętowej