Oddział II - procedury lecznicze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Najnowsze osiągnięcia - innowacyjne zabiegi operacyjne

Ceramiczna endoproteza stawu kolanowego prosto z fabryki Ferrari!

01.08.2014 r. to historyczna data dla "Urazówki Piekarskiej" - zespół Oddziału II pod kierownictwem dr n. med. Michała Mielnika, w składzie: Ryszard Faltus, Wojciech Kusak, Karol Głogowski wykonał pierwszą w Polsce endoprotezoplastykę rewizyjną stawu kolanowego z zastosowaniem endoprotezy ceramicznej Multigen Ceramic Knee. Implantacji dokonano u 73 letniej pacjentki, u której stwierdzono aseptyczne obluzowanie endoprotezy w wyniku alergii na nikiel i kobalt. Ostatnie badania wykazują, iż ok. 10 - 15% populacji jest uczulona na nikiel. Częstość pozytywnych reakcji na metal wzrasta po TKA, u pacjentów z dobrze funkcjonującym implantem jest niemal dwukrotnie większa.
Objawami uczulenia mogą być: zapalenie skóry, pokrzywka, zapalenie naczyń, uogólnione objawy metalozy, nadmierne okołoprotezowe zwłóknienia oraz martwica mięśni.
Z pomocą przyszło doświadczenie i wiedza zdobyta w Formule 1. Firma Lima Corporate stworzyła całkowicie ceramiczny system stawu kolanowego Multigen Ceramic Knee. Kompletny blok ceramiczny, a nie jedynie element pokryty ceramiką, który oprócz właściwości hipoalergicznych posiada wysoce gładką powierzchnię, która ma mniejszą ścieralność i dużo wyższą przeżywalność z stosunku do endoprotezy ze stopów kobaltu, niklu i chromu.

Resurfacing stawu kolanowego

Dnia 6.05.2015 r. zespół Oddziału II w składzie: dr n. med. Michał Mielnik, dr Jacek Hermanson oraz dr Wojciech Kusak przeprowadził zabieg endoprotezoplastyki powierzchniowej kłykcia przyśrodkowego kości udowej z użyciem implantu HemiCAP Arthrosurface.
 Małoinwazyjny system HemiCAP przeznaczony jest do leczenia dużych ubytków chrząstki kłykci kości udowej, obejmujących całą jej grubość, które powstają zarówno w wyniku urazów, jak i miejscowo rozwijającej się choroby zwyrodnieniowej czy w zmianach martwiczych chrzęstno - kostnych. Jest to alternatywa dla stosunkowo młodych osób, które ze względu na swój wiek nie kwalifikują się jeszcze do tradycyjnej protezoplastyki stawu kolanowego.
Specjalne instrumentarium pozwala precyzyjnie dopasować implant HemiCAP do ubytku chrząstki stawowej, wypełniając go i jednocześnie odtwarzając gładką i regularną powierzchnię stawu kolanowego. System zapewnia usunięcie minimalnej ilości tkanki kostnej, zachowując pełną funkcjonalność stawu kolanowego. Dzięki resekcji i zastąpieniu tylko miejscowo zmienionej chrząstki, a nie całego stawu, jak w przypadku tradycyjnej endoprotezoplastyki, oddziaływanie na anatomię i funkcję stawu jest minimalne, pozostawiając napięcie tkanek okołostawowych oraz geometrię stawu niezmienionymi.

Ksenograft w leczeniu uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego

Dnia 26.02.2015r. zespół Oddziału II w składzie: dr n. med. Michał Mielnik, dr hab. n. med. Wojciech Widuchowski, dr n. med. Piotr Łukasik oraz dr Robert Kokot, jako pierwszy na świecie zastosował, jako rutynową metodę leczniczą, rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego, z wykorzystaniem specjalnie wypreparowanego, niewywołującego reakcji odrzuceniowej implantu pochodzenia zwierzęcego. Wprowadzenie do leczenia było poprzedzone badaniami klinicznymi na zwierzętach, a następnie na ludziach. Wykorzystaliśmy standardową technikę operacyjną rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. To z pewnością przełom w ortopedii.
Przeszczep świński został poddany enzymatycznej eliminacji zwierzęcego antygenu α-Gal za pomocą α-galaktozydazy. Przez co jest immunologicznie zgodny z tkanką ludzką. Udowodniono jego biologiczne właściwości pozwalające na kolonizację komórkową i wzrost tkankowy. Jego właściwości wskazują, że jest bardziej zwarty i wytrzymały w porównaniu do ludzkiego auto-, czy alloprzeszczepu z banku tkanek. Jest to implant biologiczny. Spełnia restrykcyjne wymagania stawiane tzw. wyrobowi medycznemu i jest dostarczany w warunkach sterylnych.
Na chwilę obecną metoda przeznaczona jest przede wszystkim dla młodych pacjentów, zwłaszcza po wielokrotnym leczeniu operacyjnym, czyli w rekonstrukcjach rewizyjnych więzadeł krzyżowych oraz w rekonstrukcjach wielowięzadłowych. Z pewnością w przyszłości będzie mógł być zastosowany w pierwotnych rekonstrukcjach.