Oddział X - zakres działalności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Do podstawowych zadań i obowiązków Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy:

  • przyjmowanie pacjentów w ostrych przypadkach pourazowych, w stanie zagrożenia życia oraz chorych wymagających intensywnego nadzoru;
  • współdziałanie w przygotowaniu chorego do zabiegu operacyjnego, znieczulenie pacjenta w czasie przeprowadzania zabiegu oraz sprawowanie opieki po jego wykonaniu;
  • przeciwdziałanie i leczenie powikłań po znieczuleniu;
  • udzielanie pomocy i konsultacji w zakresie postępowania specjalistycznego u chorych z Oddziałów Urazowo – Ortopedycznych;
  • współpraca z innymi oddziałami oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi Szpitala.