im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
Oddział VI - ambulatorium
Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
Schorzenia i stany pourazowe kończyny górnej i ręki
Poradnia czynna w środy w godz. 7.25 - 15.00.
Pacjenci zobowiązani są do ustalania terminów wizyty lekarskiej w dniach urzędowania danej poradni w godz. 7.30 - 8.30 lub 14.00 - 14.45. Terminy wizyty można uzgodnić telefonicznie lub osobiście.
W celu rejestracji pacjent winien przedstawić:
 1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i nr PESEL, niezbędny do potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie sporządzonego przez NFZ dokumentu elektronicznego,
 2. inny dokument potwierdzający prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, wymagany w przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w w/w sposób:
  • legitymację ubezpieczeniową (ważna przez okres 30 dni od daty poświadczenia przez zakład pracy, urząd pracy)
  • legitymację emeryta / rencisty
  • aktualne wpłaty ZUS (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą), KRUS
 3. wypełnione oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej w razie braku potwierdzenia przez NFZ ubezpieczenia i braku innego dokumentu ubezpieczenia,
 4. skierowanie do poradni urazowo - ortopedycznej
  (w przypadku kontynuacji leczenia w naszej poradni, skierowanie ważne jest do zakończenia leczenia danej jednostki chorobowej),
 5. wskazane jest przedstawienie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy ubezpieczonych w Śląskim oddziale NFZ).
Uprasza się również o dostarczenie posiadanej dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz posiadanych wyników aktualnych badań (laboratoryjnych i obrazowych).
GABINETY
Gabinet nr 1
w godz. 11.00-14.00
dr n. med. Andrzej Jasiński
- lekarz kierujący oddziałem VI
(032) 39-34-201
Gabinet nr 6 dr n. med. Grzegorz Gierlach
- z-ca lekarza kierującego oddziałem VI
(032) 39-34-206
Gabinet nr 1
w godz. 8.00-11.00
lek. Tomasz Lichorad (032) 39-34-201
Gabinet nr 4a dr n. med. Karol Szyluk (032) 39-34-207
Gabinet nr 8 lek. Michał Świderski (032) 39-34-208
Gabinet nr 3 lek. Witold Rygałło (032) 39-34-203